Verkiezingen 2012: politieke instabiliteit

Ipsos Synovate heeft een leuk gezelschapsspel op de website. Stel zelf (op basis van de laatste peilingen) een coalitie samen.http://www.ipsos-nederland.nl/content.asp?targetid=1067 Als je het probeert, schrik je toch wel een beetje: door de politieke versplintering kan alleen via een coalitie van vier partijen of meer een meerderheid worden behaald. Dat wordt natuurlijk lastig formeren en dan is nog maar de vraag of de daaruit voortkomende combinatie stabiel blijkt. Op basis van de peilingen, gekruist met de programma’s, lijkt een midden-linkse ‘Catamaran‘-combinatie van SP, PvdA, D66 en CDA (twee grote linkse partijen in het midden met twee financieel-economische stabilisatoren) mogelijk. Zo’n combinatie heeft ook een grotendeels onbelaste erfenis en kan hier en daar misschien zelfs vernieuwen. Nog verder over links wordt lastig: dat vergt tenminste vijf partijen (SP. PvdA, D66, CU en Groenlinks). En het is maar de vraag of D66 en de CU zomaar mee willen doen. Hun positie komt in deze over-links variant meer in het gedrang dan in de midden-linkse combinatie.Elke variant van een combinatie over rechts wordt – in de Ipsos Synovate peilingen (en trouwens ook in de andere peilingen) – geblokkeerd door de positie van de PVV. Veel van de in aanmerking komende partners over rechts (CDA, D66) hebben de deur in het slot gegooid voor een eventuele samenwerking.

Vierpartijen-coalities hebben slechte papieren in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Kijken we naar de afgelopen honderd jaar dan redde maar drie van de negen vierpartijen-kabinetten het tot aan de streep (30%) – de meesten daarvan nog in economisch hoogtij. Vijfpartijen-kabinetten hebben een nog lagere score: geen van de vijf coalities met vijf partijen aan boord haalde de volgende reguliere verkiezingen, al kwam het kabinet Den Uyl een heel eind.

Er komt ongetwijfeld een lastige formatieperiode aan, waarbij we niet vooraf hoeven te vertrouwen op een snelle of goede afloop. Het politieke klimaat in Nederland is instabiel geworden. Sinds 2002 kende Nederland vijf kabinetten. Gemiddelde leeftijd iets meer dan twee jaar, waarmee de programma’s meestal grotendeels onafgemaakt bleven. Vergeleken met andere lidstaten is onze score niet goed. We zijn zowat koloper ‘instabiliteit’ al was er ook in Griekenland, België, Tsjechië, Finland en in mindere mate Zweden beroering. http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vizjii90qtow. Al helpt somberen niet – het begint een beetje op de jaren dertig te lijken, toen het ook maar niet lukte de economische crisis in een versplinterd politiek landschap effectief te bezweren. Misschien toch tijd om eens over kiesdrempels na te gaan denken in ons systeem. Want van de 11 tot 12 partijen die nu mogelijk zetels in de Tweede Kamer gaan bemachtigen, hebben er vijf tot zes minder dan (ca.) zes zetels te verwachten. Maar ze zijn tezamen wel goed voor ca. 17-18 zetels, dat is 22-24% van het totaal van 75. Tel daarbij de ca. 25% die de PVV voor haar rekening neemt, dan is er met ca. met een kwart van de zetels na de verkiezingen heel moeilijk zaken te doen zoals de zaken er nu voor staan.

 

Advertisements

About wimvoermans

Meer nog te vinden op http://www.wimvoermans.nl/ en op facebook http://www.facebook.com/wim.voermans.58
This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s