Senaat past terughoudendheid gedurende de formatie

Het was tot voor kort goed gebruik dat de Eerste Kamer zich wat op de achtergrond hield bij de formatie. Ten eerste omdat de informatie en formatie meestal direct zijn gerelateerd aan Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat er na (of op basis van) die verkiezingen om de getalsverhoudingen te vertalen in een coalitie die het vertrouwen van een meerderheid in de Tweede Kamer kan krijgen. Ook als een coalitie niet verder kan, wordt er in geval van lijmpogingen gezocht naar een alternatief op basis van de verhoudingen in de Tweede Kamer.
Die Tweede Kamer komt het politieke primaat toe. Dat volgt uit de bevoegdheden die die Kamer heeft en de wijze waarop die rechtstreeks wordt gekozen. Het mandaat van de Eerste Kamer ligt anders. Die Kamer wordt indirect gekozen, samengesteld op basis van de provinciale statenverkiezingen. De senaat heeft daarom ook een andere rol. Het is een bezinningskamer waarin niet de politieke discussie over beleid en wetsvoorstellen zoals die in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, nog eens wordt overgedaan. De Eerste Kamer heeft een aanvullende, subsidiaire rol in dit opzicht; de senaat weegt beleid en voorstellen op andere schalen. Zaken die over het hoofd zijn gezien, argumenten die nog niet aan de orde zijn gesteld, dat soort zaken.

(…) lees verder in de Volkskrant 31 augustus 2010 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1017543/2010/08/30/Eerste-Kamer-dient-zich-aan-rol-te-houden.dhtml

Advertisements

About wimvoermans

Meer nog te vinden op http://www.wimvoermans.nl/ en op facebook http://www.facebook.com/wim.voermans.58
This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s